2020. október 1., csütörtök - Malvin

Turizmus

Fürdővédelmi akciótervet kezdeményez a szakmai szövetség

256

A közel 70 milliárd forint éves árbevételt generáló és 18 ezer munkavállalót foglalkoztató fürdőágazat újraindításához javaslatcsomagot állított össze a Magyar Fürdőszövetség a kormányzati gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódva.

A COVID-19 koronavírus járvány miatt a magyarországi fürdők az elsők között és rendkívüli gyorsasággal zuhantak a válságba. Egy országszerte kitűnően induló évben a legtöbb fürdő már a nyári főszezonra készült. A jellemzően nagyon magas állandó költségek mellett kifejezetten alacsony jövedelmezőségű fürdők utolsó szabad pénzeszközeiket is felhasználták a létesítmények és a szolgáltatások nyári felkészítésére, az ilyenkor szokásos karbantartásokra, kisebb-nagyobb beruházásokra.

Ebben a helyzetben március közepén a vendégforgalom ténylegesen néhány nap alatt tűnt el a pénztáraktól, medencékből, fürdőgyógyászati kezelőhelyiségekből. A fürdőüzemeltetők is azt vallják, hogy az emberi élet és az egészség védelme a legfontosabb, ezért a munkatársak és a megmaradt vendégek megóvása érdekében egy hét alatt szinte minden fürdő bezárta kapuit. Bevételeik megszűntek.

A Magyar Fürdőszövetség a hazai fürdőszakma meghatározó szereplőit tömörítő szervezetként a 18 000 munkavállalót foglalkoztató és közel 70 milliárd forint árbevételt generáló ágazat képviseletében üdvözli a Kormány eddigi intézkedéseit. A 2020. április 7-én bejelentett Gazdaságvédelmi Akcióterv szándékával egyetért, egyúttal a részletek kidolgozásához szakmai javaslataival is hozzá kíván járulni.

A magyar fürdők bár nemzetközi versenypiacon, piaci szereplőként dolgoznak, azonban jellemzően köztulajdonban álló gazdasági társaságok vagy költségvetési intézmény formájában működnek. A Kormányhoz eljuttatott megkeresésében ezért a Magyar Fürdőszövetség azt kérte, hogy a részletszabályok kidolgozásánál vegyék figyelembe, hogy a turizmus alapkövének számító fürdők annak ellenére sem minősülnek kis- és középvállalkozásoknak, hogy valós piaci versenyben kell megállniuk a helyüket, ezért a Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedéseit ne korlátozza a Kormány a kkv-kra, vagy alkossanak a hazai fürdőágazatra speciális szabályokat.

A fürdők kezdeményezték továbbá, hogy a kifejezetten a turizmus támogatására tervezett, 600 milliárd Ft kerettel bejelentett fejlesztési és felújítási hitelprogramot ne csak a szállodák és éttermek számára tegyék elérhetővé, hanem a fürdőüzemeltetők számára is nyissák meg. A hazai turizmusban a vonzerőt ugyanis az attrakciók jelentik, a vendégek utazási döntéseinél elsősorban nem a szálláshelyek, hanem a desztinációs vonzerők, az attrakciók jelentik a motivációt.

Ha a fürdők, mint a válság által legjobban sújtott, turisztikai attrakciók nem tudnak újranyitni és nem lesz fenntartható az üzemelésük a kilábalás időszakában, az egész hazai turizmus újraindulása kerül veszélybe. Érdemes felidézni, hogy a vendégéjszakák 71%-a olyan településen képződik, ahol turisztikailag releváns fürdő működik.

A Kormány április 7-én bejelentett Gazdaságvédelmi Akciótervéhez kapcsolódóan az üdvözlendő eddigi kormányzati intézkedéseken túl a Magyar Fürdőszövetség tagsága javaslatai alapján az alábbi Fürdővédelmi Akciótervre tett javaslatot Magyarország Kormányának.

I. Azonnali intézkedési javaslatok a munkahelyek megtartására

Likviditási hitel-, garancia- és tőkeprogramok elérhetősége a kkv-nak nem minősülő fürdők számára is

 • A turisztikai ágazat terén, így a fürdőknél is, már most tapasztaljuk az egyre növekvő létszámleépítési kényszereket az üzemeltetők likviditási problémái miatt. A fürdők adatszolgáltatása alapján legkésőbb május végére elfogynak az egyébként is szerény pénzeszköz tartalékok, ezért életbevágó lesz a likvid források elérhetőségének időbelisége, és hogy azok 1-1,5 hónapon belül felhasználható módon a gazdálkodó szervezeteknél legyenek.

Járulékcsökkentésből kimaradók bevonása

 • A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet és a 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet kiváló és gyors segítséget jelentett, azonban a rendeletek hatálya kifejezetten nem terjed ki a költségvetési szervekre, ezért több fürdő, köztük olyan nemzetközi jelentőségű fürdőüzemeltetők is, mint például a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, valamint a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, költségvetési intézményként nem tudja igénybe venni ezt a turisztikai szereplőknek is szánt válságkezelési pénzügyi eszközt. A Szövetség kezdeményezte, hogy a 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet 1. § (10) e) és m) pontja szerinti, fürdőkre vonatkozó meghatározások a költségvetési szerv kifizetőként nyilvántartott szervezetekre is terjedjenek ki. Ehhez szövegszerű módosítási javaslatot nyújtottunk be.

Hitelvisszafizetési moratórium

 • A 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet ezt már sok tekintetben előremutatóan szabályozza, ezen felül javasoljuk, hogy a hitel visszafizetési moratórium terjedjen ki a kötvény alapú kötelezettségekre is.

II. Intézkedési javaslatok a szektor újraindításához és fenntartható működéséhez

Ezek a javaslatok az elmúlt három évtized elmaradt intézkedéseinek pótlását célozzák, mert a jelenlegi jövedelmezőségi szinten a fürdők nem tudnak talpra állni a válságból.

A fürdőszolgáltatások áfa-kulcsának azonnali csökkentése

 • Mára sajnos létkérdéssé vált, hogy a szálláshely-szolgáltatáshoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a fürdőszolgáltatásokra is kerüljön kiterjesztésre 2020. július 1-től az 5% általános forgalmi adó kulcs. Ehhez technikailag szükséges egy kizárólag a fürdőszolgáltatásokra vonatkozó TEÁOR és TESZOR besorolás létrehozása. A 4% turizmusfejlesztési hozzájárulást a szálláshely-szolgáltatókhoz és a vendéglátáshoz hasonlóan javasoljuk alkalmazni a fürdőszolgáltatásokra is.

Társadalom-biztosítás (NEAK) fürdőgyógyászati térítési díjainak azonnali emelése

 • A hazai gyógyfürdők hosszú évek óta mélyen az önköltségi árak alatt nyújtanak egészségügyi (fürdőgyógyászati, reumatológiai, rehabilitációs) szolgáltatást a társadalom-biztosítás méltatlanul alacsony társfinanszírozása mellett. A szolgáltatásokat csak az tartja még életben, hogy a fürdők mögött álló tulajdonos önkormányzatok politikai okokból nem engedik megszüntetni ezt a veszteséges tevékenységet, de a válság idején és azt követően ez a veszteségfinanszírozás más tevékenység bevételéből nem lesz tovább fenntartható. Javasoltuk, hogy a 2012. óta nominálisan is változatlan fürdőgyógyászati térítési díjakat azonnal emelje meg a Kormány 50%-kal, ugyanis először várhatóan csak a belföldi piaccal fog újraindulni a gyógyturizmus, a hazai gyógyvendégeket pedig fenntarthatatlan lesz továbbra is túlnyomóan önköltségi ár alatt kiszolgálni. A gyógyászati szakdolgozói bérek 2012. óta 82%-kal emelkedtek a fürdőkben.
  A kezeléseket felíró reumatológus szakorvosok („fürdőorvosok”) működését a társadalom-biztosítás nem finanszírozza. Egy átlagos fürdőorvosi szakrendelő éves fenntartása 1 fő szakorvossal és 1 fő szakasszisztenssel számolva jelenleg 19-22 millió Ft költséggel jár, míg bevétele éves szinten (!) nem éri el a 100 ezer Ft-ot sem. Javasoltuk, hogy a NEAK az általa (még ha alacsony szinten is) támogatott kezelések felírásához szükséges fürdőorvosi vizsgálatok és utóvizsgálatok elvégzéséért biztosítsa a járóbeteg szakrendelőknek nyújtott finanszírozást.

Gyógyfürdőkúrák bevezetése önálló SZÉP-kártya zsebként

 • A belföldi turizmusnak hatalmas lökést adna és ösztönözné a hazai vendégek itthon maradását, ha a Széchenyi Pihenőkártyával igénybe vehető szolgáltatások között önálló zsebként létrejönnének a gyógyfürdőkúrák. Ebből a programból legalább egyhetes gyógyfürdőkúra és annak szállásköltsége - legfeljebb a fürdőkúra értékének mértékéig - lenne fizethető.

Önálló Fürdőfejlesztési Program és Fürdőenergetikai Program indítása

 • Kértük Magyarország Kormányát, hogy a hazai fürdők működési hatékonyságának és környezeti fenntarthatóságának érdekében indítson el egy önálló Fürdőfejlesztési Programot a fürdőszolgáltatási alapinfrastruktúra modernizálásáért. A program az idei évben tervezési feladatokkal megalapozható, 2021-ben már a tényleges beruházások megkezdésére is sor kerülhet. Kezdeményeztük továbbá, hogy a Kormány egy önálló fürdőenergetikai fejlesztési programmal segítsen csökkenteni a működés fix költségeit és a környezetterhelést. 2020 őszén akár már el is indíthatóak azok a pilot projektek, amelyek jó gyakorlatként szolgálhatnak a szélesebb körű energetikai fejlesztésekhez.

Vízkészletjárulék

 • A fürdők a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál a vízjogi engedélyben lekötött vízkészletüket a kialakult válsághelyzet miatt nem használják fel sem termálvíz, sem gyógyvíz és talajvíz esetében, viszont fizetni kell a fel nem használt vízmennyiségért is. Javasoltuk, hogy az engedélyekben lekötött vízkészlet megtartása mellett csak a tényleges, mért fogyasztás után kelljen megfizetni a vízkészlet járulékot az éves bevallásnál. A javaslatcsomagunk ezen pontja megvalósult.

Fürdőüzemeltetést szabályozó, 37/1996. (X.18.) NM. rendelet módosítása

 • A közfürdők üzemeltetéséről szóló miniszteri rendelet módosítását a fürdőszakma közel egy évtizede igyekszik elérni az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. A jelenleg 24 éve hatályos rendelet annyira elavult, hogy betartása már alig lehetséges és indokolatlan többletköltségekkel terheli a fürdőüzemeltetőket. A rendeletnek úgy a szellemisége, mint a konkrét előírásai sürgős felülvizsgálatra szorulnak. Bár az új, módosított rendelet normaszövegének szakmai egyeztetése legutóbb a tavalyi évben megtörtént a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, az új rendelet még mindig nem lépett hatályba, pedig az semmilyen költségvetési kiadással nem járna. Kértük, hogy a Kormány tegye meg a szükséges intézkedéseket a rendeletmódosítás mielőbbi hatályba léptetéséhez!

 

A Magyar Fürdőszövetség és a hazai fürdők elkötelezett szereplői a hazai gazdaság és azon belül a turizmus sikeres működésének. Ezúton is felajánljuk nyitottságunkat, partnerségünket, együttgondolkodásunkat a jelen válsághelyzet kezelésében és a biztonságos, fenntartható jövő Magyarországának építésében.

Budapest, 2020. április 20.

Boros László Attila
elnök

 

(Forrás: turizmus.com)

Eseményfigyelő

Szeretné, hogy az Önök híre, eseménye is megjelenjen az Esemény Menedzser portálon? Tartalomszolgáltatásra, online marketingre van szüksége? 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

További hírek, tippek


 

 


 

Indítsuk újra BETA szerszámokkal!

Hírlevél


   E-mail cím:*  
Név: *  

Időrendben

« Október 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tartalom galéria

Hétvégi programajánló

Hétvégi programajánló

More details
Szombaton akár 30 fok is lehet?!

Szombaton akár 30 fok is lehet?!

More details
A Zala Springs Golf Resort a legjobb vidéki business hotel a közönség szerint

A Zala Springs Golf Resort a legjobb vidéki business hotel a közönség szerint

More details
Utcazenészek Versenye Egerben, 2020. október 2-3.

Utcazenészek Versenye Egerben, 2020. október 2-3.

More details
Hétvégén a madarakat figyeli egész Európa - 2020. október 3-4.

Hétvégén a madarakat figyeli egész Európa - 2020. október 3-4.

More details
A Zene Világnapján kezdődik a 3. Orosz Zenei Fesztivál - 2020. október 1-6.

A Zene Világnapján kezdődik a 3. Orosz Zenei Fesztivál - 2020. október 1-6.

More details
Legendás Ikarus autóbuszok az Aeroparkban - 2020. október 3-4.

Legendás Ikarus autóbuszok az Aeroparkban - 2020. október 3-4.

More details
Akár egy telefonról is követhető a Budapest Design Week - 2020. október 1. és 11.

Akár egy telefonról is követhető a Budapest Design Week - 2020. október 1. és 11.

More details
Szaunázók Hétvégéje - 2020. október 2-4.

Szaunázók Hétvégéje - 2020. október 2-4.

More details