2017. augusztus 17., csütörtök - Jácint

Cseszneki vár programok, 2017. augusztus 1-31.

csesznekMivel az nehéz időkben az Csesznek Várának Bajnoki mögritkultanak vala, s az hírneves Cseszneki Vár védelmezők nélkül állék az nagy viharok s dúlások közepette, az Csesznek Várának oltalmazó Bajnoki kerestetnek. Az Csesznek Várának Bajnoka peniglen az leend, s Bajnoki Lajtsromba csak az vétetik, ki...

... az Úr 2017-dik esztendeje Kisasszony (augusztus) havának az Csesznek Várába bémenvénaz alant felsoroltatott Hét Lovagi Próbákat kiállja:

  • lovaglás
  • hajítóbárd/csatacsillag dobás
  • Vadászat/kelevézhajítás,
  • vívás,
  • verselés/éneklés íjászat,
  • malom/sakk

Ennekutána peniglen az Próbatételi pötsétekkel bőségesen ellátott Úti-Levelet az nagyméltóságú Cseszneki Várkapitány kezébe bémutatja, s az Bajnoki fogadalmat letévén, az Fogadalmát egy egész esztendeiglen mögtartja, s szükség esetén az hírneves Cseszneki Várat az kegyelmes Várkapitány urának hívására mögvédelmezi, legyen az embör, asszony avagy gyereköcske.

A több mint 700 esztendős Cseszneki Vár a Bakonyban, a Győr-Veszprém közötti 82-es főútvonal szerpentinje fölött található. Ingyenes várvezetés és várkörnyéki séta tavasztól őszig, minden szombaton 11 és 15, vasárnap 15 órakor.

Időpont: 2017. augusztus 1-31.
Helyszín: Csesznek
Információ: www.csesznekivar.hu

 (Esemény Menedzser)