Nyomtatás

Otthonfelújítási program kérdések és válaszok

140

2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig akár 3 millió forintnyi állami támogatást is igénybe vehetünk lakásfelújításhoz, a beruházásról szóló számlák összegének 50 százaléka erejéig.

Mivel a támogatás egyszer vehető csak igénybe, érdemes egészen a 6 milliós összeg eléréséig gyűjteni a számlákat, emellett vállalkozói szerződés és számlaösszesítő benyújtására is szükség lesz az igénybevételhez. A portfolio.hu cikkében most néhány speciális kérdésre igyekszik választ adni a jelenlegi ismeretek alapján. Nemcsak Novák Katalin családügyi miniszterhez, de a Portfolio szerkesztőségébe is szép számmal érkeztek kérdések az új otthonfelújítási támogatásról az elmúlt hetekben. Argyelán József, a Bankmonitor szakértője segítségével most a speciálisabb kérdéseket válaszolják meg.

1. Igénybe vehető-e lakásfelújítási támogatás olyan új lakásra is, amely jogilag igen, fizikailag azonban még nem teljesen készült el? Pl. terasz, erkély építése vagy napelem, tetőtér-beépítés megvalósítása közvetlenül a lakás átadása után, felújítási támogatásból?

A jelen helyzet szerint két megkötést ismerünk erre vonatkozóan – mondta el Argyelán József. 1. Ha az ingatlan-nyilvántartás alapján már lakás, lakóház az ingatlan, csak akkor igényelhető rá a támogatás, 2. olyan munkálatokra nem lehet felhasználni, amelyet az eredeti kivitelezői szerződés alapján kellene elvégezni. Ez esetben a szerződés ugyanis nem felújításra szól, és nem is 2021. januárját követően kötötték. Más típusú, akár nemrég átadott ingatlanon elvégezhető munkálatok (lásd cikkünk végén a felsorolást) viszont elvégezhetők.

Ablakcsere 50% támogatással, ide kattintva kérhet ajánlatot!

2. Igénybe vehető-e a támogatás egy második konyha, fürdőszoba vagy újabb szoba kialakítására? Melyikre igen, melyikre nem?

A fürdőszoba, vécé esetében a rendelet kifejezetten nevesíti, hogy az ingatlanban az első ilyen helyiség kialakítása finanszírozható meg a támogatásból. A konyha nincs nevesítve semmilyen formában az elvégezhető munkálatokat tartalmazó felsorolásban, éppen valószínűsíthető, hogy annak kialakítása sem finanszírozható meg. Ugyanakkor egy konyhának kialakított helyiségben a beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje finanszírozható. Új háznál a kerítés építésére, térburkolásra, terasz kialakítására vagy épp klíma beépítésére is felhasználható a támogatás.

Napelem 50% támogatással - ide kattintva kérhet ajánlatot!

3. Korábban arról volt szó, hogy az elvégzett munkát vagy a munkadíjat nem (csak) számlával, hanem egy formanyomtatvánnyal vagy munkaszerződéssel is igazolni kell. Mit ír elő a rendelet ezzel kapcsolatban?

Szükséges a támogatáshoz olyan vállalkozói szerződés(ek) bemutatása, amely(ek)et 2021 januárját követően kötöttek. Valamennyi munkálatról be kell ezt nyújtani, amelyre visszaigényelnénk a támogatást. Szükséges a számlák bemutatása is, továbbá átutalással rendezett számla esetén igazolás a teljesítésről. Formanyomtatványon kitöltött számlaösszesítőt is be kell nyújtani.

4. Igénybe vehető-e a lakásfelújítási támogatás külföldi tb-jogviszonnyal? Mik ennek a korlátai?

Legalább egyéves tb-jogviszony kell, ennek megfelel a magyar Tbj-törvény 6. paragrafusa szerinti biztosítotti jogviszony (saját magunk által fizetett tb nem!), külföldi tb, nyugdíj melletti munkaviszony, vállalkozói jogviszony, közép-, felsőoktatási intézményben folytatott nappali hallgatói jogviszony és az úgynevezett diplomás gyed is. Jelenleg is biztosítottnak kell lenni, itt azonban szigorúbbak a szabályok: aktuálisan a Tbj-törvény 6. paragrafusa szerint biztosított kell hogy legyen az igénylő, vagy nyugdíj melletti munkaviszony fogadható el. Vagyis az 1 éves jogviszonyba beleszámít a külföldi tb, de igényléskor nem lehet külföldi tb-biztosított az igénylő. Ha egy pár igényel és egyikük külföldön dolgozik, a másik itthon, akkor elégséges, ha az egyikük igazolja az itthoni tb-jogviszonyt. Persze a külföldi munkaviszony nem mindig jelent feltétlenül külföldi tb-t is, elképzelhető, hogy ebben az esetben is magyar biztosított marad az igénylő és ezzel jogosulttá válhat a támogatásra. (Idézet a Tbj. 6. paragrafusából: „biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján e törvény hatálya alá tartozik.”)

50%-al csökkenthető az ablakcsere ár! Gyors ajánlatkérőhöz, kérjük kattintson ide.

5. Igénybe vehető-e felsőoktatásban tanuló gyerekre a támogatás úgy, hogy 18 éves kora óta a gyerek már nem a szülők lakásába van bejelentve?

Két szabály van, ami ezt meghatározza: egyrészt a szülő csak vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után igényelhet támogatást, másrészt a támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. (Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe. Vagyis a gyermek lakcímkártya állandó lakóhelye oda kell szóljon, ahol a szülő lakik, akinek viszont mindenképpen a felújítandó lakásban kell élnie. A nagykorú gyermeknek nem kell egy éve a lakásban laknia akkor sem, ha egy évnél régebben vették az ingatlant. A kiskorú gyermeknek viszont igen: „az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik.”

6. Miként és milyen összegben vehető igénybe a támogatás akkor, ha a számlák gyűjtése alatt a szülők elválnak?

Az igénylés pillanata számít. Fontos kérdés lehet, kinél marad a gyermek, gyermekek. Ha mindegyik az egyik szülőnél, akkor ő igényelheti a teljes támogatást (persze neki kell maradnia az ingatlanban is). Ha legalább egy gyermek a másik szülőnél kerül elhelyezésre, akkor legfeljebb 1,5 millió forint támogatás igényelhető külön-külön (természetesen egyikük az új otthonára veheti fel). Kivéve, ha az egyik fél lemond a másik javára a támogatás igénybevételéről, erre ugyanis lehetőséget ad a jogszabály. Fontos, hogy kinek a nevére szól a számla: ekkor már nem közös igénylők, vagyis annak a szülőnek a nevére kell szóljon, aki a támogatást igényli.

7. Mekkora támogatást vehet igénybe az, akinek két különböző házasságából van egy-egy gyermeke?

Kérdés, hogy a házasságaiból van-e másik gyermeke, amelyet nem nála helyeztek el. Ha nincs, akkor a teljes támogatást, 3 millió forintot. A mozaik családok esete azonban számunkra még nem egyértelmű. Argyelán József, a Bankmonitor szakértője szerint vannak azonban érdekes kérdések még bőven, amelyekre nem tudjuk a pontos választ: A. egy gyermeket az igénylőnél nála helyeztek el, egyet volt párjánál és újraházasodik egy hasonló helyzetben lévő szülővel. Mekkora összegre lehetnek jogosultak? B. Egy gyermeket az igénylőnek helyeztek el, egyet volt párjánál, újraházasodik és születik egy újabb gyermekük. Mivel együttesen lehet igényelni a támogatást, akkor jogosult 3 millió forintra? A korábbi házastárs ebben az esetben mekkora támogatást vehetne igénybe a másik gyermekre? C. Egy gyermeket az igénylőnél helyeztek el, egyet volt párjánál, újraházasodik és születik egy újabb gyermekük. Korábban lemondott a támogatásról a volt pár javára. Most igényelhetné az új gyermek miatt a család, ha igen mekkora összeget? Lehet még számtalan variáció, ez a helyzet még további szabályozásra szorul.

8. Benyújthatók-e 2021-es számlák úgy, hogy a támogatás jogosultjává csak 2022-ban válik az igénylő, például akkor születik gyermeke (vagy éri el a 12 hetes magzati kort)?

Jelenleg nem ismert ennek akadálya. A támogatás igénylésekor kell teljesíteni a jogszabályi feltételeket, nem pedig a munkálatok megkezdésekor. Ugyanakkor nem szabad erre alapozni semmilyen felújítást, hiszen mi történik, ha a tervezettel ellentétben mégsem lesz jogosult a család 2022. végéig a támogatásra, vagy ha az utolsó számla kiállítását követő 60 napon belül nem válik jogosulttá a család? Ezekben az esetekben elesnek a támogatásról, amire mint kockázatra feltétlenül gondolni kell.

9. Személyes igénylés esetén hová kell fordulni, illetve online igénylés esetén elérhető-e már az az internetes felület, ahol mindent be lehet nyújtani?

Személyesen a kormányablakoknál lesz igényelhető a támogatás 2021. január 1-je és 2022. december 31-e között. Emellett postai úton, illetve a Magyar Államkincstár elektronikus felületén is igényelhető lesz a támogatás, ez utóbbi felületről azonban jelenleg még nincsen információnk.

10. Ki és hogyan ellenőrizheti a munkálatokat a folyósítást követő 6 hónapon belül, és milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást?

A támogatás folyósítását követő 180 napon belül a kormányhivatal ellenőrizheti a támogatás felhasználását. Ehhez helyszíni szemle társul, azaz kimehetnek megnézni, hogy ténylegesen elvégezték-e a felújítási munkálatokat. Ha jogtalanul lett igénybe véve a támogatás, csak akkor kell büntetőkamattal növelten visszafizetni.

A támogatható munkálatok listája:
Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
 • fürdőhelyiség, illetve vécé létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelem és napelemrendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül –meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

(Forrás: csok-otthonteremtesi-kedvezmenyek.blogspot.com)

Eseményfigyelő

Szeretné, hogy az Önök híre, eseménye is megjelenjen az Esemény Menedzser portálon? Tartalomszolgáltatásra, online marketingre van szüksége? 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

További hírek, tippek